Encefalocele - przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Encephalocele - wada czaszki i mózgu, w której część substancji mózgowej znajduje się poza czaszką z powodu defektu w tkance kostnej. Wykazuje się widocznym występem na styku kości, któremu towarzyszy szereg objawów zależnych od wielkości i umiejscowienia. Możliwe są skurcze, wodogłowie, skurcz, zaburzenia widzenia, oznaki upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie encefalocele opiera się na obrazie klinicznym nieprawidłowości rozwojowej, gdy jest potwierdzone przez CT i MRI. Leczenie jest szybkie, usunięcie worka przepuklinowego i zamknięcie ubytku kości.

Eozynofilowe zapalenie płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Eozynofilowe zapalenie płuc - alergia, zapalenie tkanki płucnej, towarzyszy powstawanie niestabilnej eozynofilowe nacieki migracyjnego charakter i rozwój hipereozynofilię. Choroba zazwyczaj występuje w przypadku gorączki złe samopoczucie, niskiej jakości, o małej suchego kaszlu, czasami skąpej plwociny; ostra forma - ból w klatce piersiowej, ból mięśni, rozwój ostrej niewydolności oddechowej. Eozynofilowe zapalenie płuc pozwalają ustawić radiografii danych i TK płuc, morfologii krwi, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe, testy alergiczne, serodiagnozy. Podstawą leczenia jest swoiste niedorozwiązanie i terapia hormonalna.

Wyściółczaki mózgu - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Wyściółczaka mózgu jest nowotwór z tkanki wyściółki układu komorowego mózgu. Klinicznie objawia się przede wszystkim objawami zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a także ataksją, zaburzeniami widzenia i słuchu, atakami konwulsyjnymi, zaburzeniami mowy i połykaniem. Diagnozę przeprowadza się głównie za pomocą MRI mózgu, punkcji rdzenia kręgowego, EEG, badania histologicznego. Podstawą leczenia jest radykalne usunięcie wyściółczaka, a następnie napromienianie lub chemioterapia. U dorosłych stosuje się radiochirurgię stereotaktyczną.

Nagłośni u dzieci - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Nagłośni u dzieci - ostre zapalenie bakteryjne, nagłośni i gardła ciekawych tkanin i towarzyszy zagrażającą życiu niedrożności górnych dróg oddechowych. Rozwój nagłośni u dzieci pojawia się szybko: w ciągu kilku godzin zwiększa dysfonia, dysfagia, ból gardła, nadmierne ślinienie, trudności w oddychaniu, świszczący oddech. Diagnoza nagłośni u dzieci pomaga trzymać szyi X-ray, czy fibrolaringoskopii pharyngoscope, bakteriologiczne wymazów z gardła zaszczepiających. Leczenie nagłośni u dzieci wymaga przywrócenia drożności dróg oddechowych przez tracheotomii i intubacji, powołanie antybiotykoterapii, infuzji i leczenia objawowego.

Epidemia pęcherzyca noworodków - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Epidemia pęcherzyca noworodków - wysoce zakaźną gronkowcowe noworodki zmiany skórne, objawiające się pojawieniem się małych pęcherzyków z treścią ropnych, które zwiększają i pęknięcie z powstawaniem nadżerek. Może towarzyszyć zmiana błony śluzowej. Rozpoznanie epidemiologicznego pęcherzyca noworodków pozwala na określenie wieku pacjentów, typowej kliniki i wyników badań bakteriologicznych płynu z pęcherzy i erozji. Leczenie obejmuje stosowanie antybiotyków, witamin, albuminy, kąpieli z manganem, UFO, otwieranie pęcherzy i leczenie erozji. Ze względu na zakaźne epidemie noworodków konieczne jest przeprowadzenie zabiegów kwarantanny i dezynfekcji.