Zapalenie mózgu Rasmussena - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

zapalenie mózgu Rasmussena - postępujące zapalenie mózgu, która dotyka tylko jednej półkuli mózgu i o przewlekłym. Klinicznie jest kombinacją Kozhevnikov padaczka, pogorszenie funkcji poznawczych i ogniskowej deficyt czuciowo. Podczas porównuje diagnostyczny historię danych, badanie neurologiczne, EEG, perymetrii, studia tomograficzne mózgu. Terapie obejmują leki przeciwpadaczkowe, glikokortykosteroidu, immunomodulujące i immunosupresyjne komponentów. Możliwe leczenie chirurgiczne, którego celem jest „wyłączyć” uszkodzoną półkulę funkcjonowania centralnego układu nerwowego.

Louis zapalenie mózgu - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Zapalenie mózgu St. Louis jest naturalną ogniskową wirusową neuroinfekcją, która atakuje głównie błonę i substancję mózgową. Debiutuje ostro zakaźnymi, oponowymi i ogólnymi objawami mózgu. Występują zaburzenia świadomości, bóle głowy, wymioty, nadciśnienie mięśni spastycznych, niedowład, tłumienie odruchów brzusznych i ścięgnistych, elistndrom. Diagnostyka jest oparta na danych epidemiologicznych neurologicznych wyników badań, analizy klinicznych, badania płynu mózgowo-rdzeniowego, badania serologiczne i tomografii badania mózgu. Leczenie jest przeciwwirusowe, objawowe i neurometaboliczne.

Encefalopatia - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Encefalopatia - termin ogólny dla różnych geneza procesów patologicznych, które są oparte na degeneracji neuronów w mózgu ze względu na naruszenie ich metabolizmu. Encefalopatia przejawia polimorficzne zaburzenia neurologiczne, w intelektualnej, psychicznej i emocjonalnej-wolicjonalne kuli. Wyszukiwanie diagnostyczne składa się z kompleksowego badania neurologicznego i ustalenia patologii przyczynowej. leczenia encefalopatii jest usunięcie patologicznego powodując jej przyczynowe leczenie choroby metaboliczne i utrzymywanie optymalnych neuronów mózgu.

Encefalocele - przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Encephalocele - wada czaszki i mózgu, w której część substancji mózgowej znajduje się poza czaszką z powodu defektu w tkance kostnej. Wykazuje się widocznym występem na styku kości, któremu towarzyszy szereg objawów zależnych od wielkości i umiejscowienia. Możliwe są skurcze, wodogłowie, skurcz, zaburzenia widzenia, oznaki upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie encefalocele opiera się na obrazie klinicznym nieprawidłowości rozwojowej, gdy jest potwierdzone przez CT i MRI. Leczenie jest szybkie, usunięcie worka przepuklinowego i zamknięcie ubytku kości.

Eozynofilowe zapalenie płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Eozynofilowe zapalenie płuc - alergia, zapalenie tkanki płucnej, towarzyszy powstawanie niestabilnej eozynofilowe nacieki migracyjnego charakter i rozwój hipereozynofilię. Choroba zazwyczaj występuje w przypadku gorączki złe samopoczucie, niskiej jakości, o małej suchego kaszlu, czasami skąpej plwociny; ostra forma - ból w klatce piersiowej, ból mięśni, rozwój ostrej niewydolności oddechowej. Eozynofilowe zapalenie płuc pozwalają ustawić radiografii danych i TK płuc, morfologii krwi, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe, testy alergiczne, serodiagnozy. Podstawą leczenia jest swoiste niedorozwiązanie i terapia hormonalna.