Stan padaczkowy - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Stan padaczkowy - epipristup, trwające ponad 30 minut, lub serią napadów o tym samym czasie trwania, między którymi nie ma kompletny lub prawie całkowite odzyskanie świadomości i stanu normalizacji. Stan padaczkowy może być konwulsyjne i non-konwulsyjne formy, powstać przeciwko epilepsji lub nosić objawowe. Diagnoza odbywa się na podstawie historii choroby i stanu klinicznego, uzupełnione dane EEG, analizy laboratoryjne, MRI, CT lub tomografii komputerowej struktur mózgu. Stan padaczkowy każdy powód jest stanem zagrożenia życia. Held uspokajające, przeciwdrgawkowe, odwodnienie, leczenie objawowe.

Epispatia - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Wierzchniactwo - rozwoju cewki zaciskają charakteryzuje się częściowym lub całkowitym rozdzieleniu górnej ścianie. Wierzchniactwo częste u chłopców i dziewcząt, a oprócz wady anatomicznej przejawia się naruszeniem oddawanie moczu (spray, nietrzymanie moczu), funkcji seksualnych (bolesne erekcje, trudności w stosunku płciowego), zakażenia dróg moczowych. Złożone procedury diagnostyczne w wierzchniactwo zawiera pełne badanie prostaty: USG, wydalniczy urografii, cystografia rentgenowskiego na spojeniu łonowym, badań urodynamicznych. Leczenie epispadii - chirurgiczne, zależy od formy i ciężkości wady.

Nabłonkowa ścieżka kostna - przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Nabłonkowy szlak kostny jest wrodzoną patologią charakteryzującą się obecnością defektu (wąskiego kanału) w tkance podskórnej w okresie między miesiączkami. Objawy kliniczne są związane z zapaleniem ścieżki kostnej. Ból w okolicy krzyżowo-biodrowej, przydział kiły lub ropy, zaczerwienienie i gęstość skóry. Zaniedbanie choroby prowadzi do długotrwałego nawrotu przedmiotu: ropnie, tworzenie się przetok wtórnych ropnych rozwój ropnego zapalenia skóry na skórze krocza i pośladków.

Nabłonek - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Nabłoniak - nowotwór skóry i błon śluzowych, które rozwija się z komórek warstwy wierzchniej - naskórka. Nabłoniak różne odmiany możliwości klinicznych z małych grudek o znacznej wielkości do nowotworów, i owrzodzeń miażdżycowych. Mogą być łagodne i złośliwe z natury. Diagnozę zawiera dermatoskopii, odprowadzanie bakposev, edukację ultrasonograficznego histologiczne badanie pobranej tkanki lub materiale z biopsji. Leczenie jest głównie chirurgiczne, w charakterze złośliwych nowotworów - radioterapii, chemioterapii, fotodynamicznej, używając zarówno ogólne, jak i lokalnych metod ekspozycji.

Erisipeloid - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Erysipeloid - choroby zakaźne przenoszone na ludzi przez zwierzęta i przejawia zmiany zapalne skóry i stawów. Preferencyjne Proces lokalizacji w Erysipeloid - skóry i stawów palców, jej tylnej powierzchni. Możliwe jest opracowanie uogólnionej postaci choroby. Erysipeloid diagnoza na podstawie swoich danych klinicznych i epidemiologicznych na temat historii i izolację patogenu z biopsji skóry lub krwi pacjenta. Podstawą leczenia erizipeloidy jest antybiotykoterapia. Według zeznań używane przeciwzapalne, detoksykacja, anty-histaminy, fizjoterapia.