Palucha koślawego - przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Hallux valgus - stan, w którym pierwszy palec odkształcony w stawie śródstopno jest odchylona na zewnątrz. Przyczyną szczep jest ogólnie poprzeczna płaska. Wśród czynników predysponujących - niewygodne buty, wrodzona stopa niektórych problemów neurologicznych i słabość więzadeł. Choroby towarzyszą stopniowego artrozoartritom śródstopno stawów. Choroba rozwija się stopniowo i zazwyczaj pogarsza wieku, zwłaszcza podczas noszenia mocno niewygodne buty. Pokazuje ból podczas chodzenia, ból nocny jest możliwy. W ciężkiej deformacji występuje w ruchach ja restrykcyjnym śródstopno stawu. Diagnozę przeprowadza się na podstawie objawów klinicznych i danych radiograficznych. Leczenie we wczesnych stadiach jest zachowawcze, objawowe. Przy znacznym odkształceniu wykonywana jest korekcja chirurgiczna.

Abiotrofia siatkówki - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Abiotrofia siatkówki jest heterogenną grupą chorób dziedzicznych o charakterze dystroficznym, spowodowaną stopniowym niszczeniem siatkówki o obniżonej ostrości wzroku oraz w niektórych postaciach - całkowitą ślepotą. Objawy są zmienne: może wystąpić pogorszenie ostrości wzroku, hemostalopii i zaburzeń postrzegania koloru. Diagnozę przeprowadza się metodami okulistycznymi i genetycznymi (oftalmoskopia, elektroretinografia, angiografia fluorescencyjna, wywiad rodzinny i identyfikacja wadliwych genów). W większości postaci abiotrofii siatkówki nie ma swoistego leczenia, leczenie objawowe i wspomagające może osłabić określone objawy i spowolnić postęp choroby.

Abscessed zapalenie płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Abscessed płuc - niszczące proces zapalny towarzyszy powstawanie ropnej wielu ognisk w tkance płuc. Objawy różnią się w zależności od patogenu. Klasyczne objawy to gorączka gorączka ropień zapalenie płuc, dreszcze, ciężkiego zatrucia, kaszel z cuchnącej plwociny, brak łaknienia, utrata masy ciała. Potwierdzeniem metod diagnostycznych jest radiografia i CT płuc. W leczeniu zapalenia płuc, ropień połączonych metod medycznych (antybiotyki, terapia infuzyjna do immunoterapii), wpływ na miejscu zakażenia (sanacji bronchoskopię, opłucnej) pozaustrojowego hemocorrection (UVR krwi hemosorbtion).

Ropień jamy brzusznej - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Ropień jamy brzusznej - ograniczony ropień w jamie brzusznej, zamknięty w pyogennej kapsule. Cechy kliniki zależą od lokalizacji i wielkości ropnego ogniska; ropień brzucha są częstymi objawami bólu i stresu miejscowego mięśni brzucha, gorączka, niedrożność jelit, nudności i inne. Rozpoznanie ropnia obejmuje przeglądowe zdjęcia rentgenowskie jamy brzusznej, USG i CT skanowanie brzuch. Leczenie ropnia jamy brzusznej polega na otworzeniu, odsączeniu i oczyszczeniu ropnia; masywna terapia antybakteryjna.

Ropień mózgu - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Ropień mózgu to ograniczone nagromadzenie ropy w jamie czaszki. Istnieją trzy rodzaje ropni: śródmózgowe, podtwardówkowe i zewnątrzoponowe. Objawy ropnia mózgu zależą od jego lokalizacji i wielkości. Nie są one specyficzne i mogą stanowić klinikę każdej obszernej edukacji. Rozpoznanie ropnia mózgu według CT lub MRI mózgu. Kiedy małe ropnie są poddawane leczeniu zachowawczemu. Ropnie zlokalizowane w pobliżu komór mózgu, a także gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, wymagają interwencji chirurgicznej, jeśli nie można jej wykonać - stereotaktycznego nakłucia ropnia.