Gotowość do poświęcenia siebie prowokuje choroby pasożytnicze

Pasożyty to zwierzęta lub organizmy roślinne, które żyją trwale lub czasowo kosztem innego żywego organizmu (żywiciela), nie zabijając go.

Powodem chorób pasożytniczych jest to, że oddajesz władzę innym, pozwalasz im przejąć władzę, mówi słynna psychoterapeutka Louise Hay.

Możliwym rozwiązaniem, wspomaga gojenie, „Jestem zadowolony ponownie przejąć władzę w swoje ręce, kładąc tym samym kres jakiejkolwiek ingerencji”, „Mam chęć i siłę do budowania własnego życia (sam).”

Pasożyty zwykle dręczą ludzi, którzy nie do końca czują swoje osobiste granice, które na własną szkodę i bez oporu pozwalają innym cieszyć się dobrami.

Być może pomogą Ci następujące pytania:

Kogo "trzymasz" ze szkodą dla siebie?

Kogo obchodzi cię bez względu na siebie?

Komu poświęcasz swoje zdrowie?

Z kim się odżywiasz?