Akupresura z zapaleniem pęcherzyka żółciowego

Point Qi-men

Lokalizacja: na przecięciu dolnej krawędzi łuku żebrowego i linii narysowanej pionowo w dół od brodawki.

Naciśnij punkt z indeksem i środkowymi palcami przez 5-10 sekund, a następnie palce są podarte z brzucha. Procedurę powtarza się 3-5 razy.

Punkt Zhong-wan

Lokalizacja: pośrodku między dolnym końcem mostka a pępkiem.

Delikatny masaż punktu zgodnie z ruchem wskazówek zegara odbywa się przez 5-15 sekund raz dziennie.

Punkt Fu-lu

Lokalizacja: 2 poprzeczne palce powyżej wewnętrznej kostki i 1 boczny palec z tyłu do kości piszczelowej.

Delikatny masaż punktu zgodnie z ruchem wskazówek zegara odbywa się przez 5-15 sekund raz dziennie.

Punkt Qu-Quan to

Lokalizacja: z wygiętym kolanem na wewnętrznym końcu fałdu stawu kolanowego.

Delikatny masaż punktu zgodnie z ruchem wskazówek zegara odbywa się przez 5-15 sekund raz dziennie.