Leczenie zapalenia krtani błotami

Aby złagodzić stan pacjenta z zapaleniem krtani, wielu uzdrowicieli zaleca wykonanie kolejnej mudry. Kciuk lewej ręki spleciony jest czterema palcami prawej ręki. W tym przypadku kciuk po prawej stronie powinien dotykać podkładek środkowego palca po drugiej stronie.

Sposób walki z chorobą za pomocą mudry przyszedł do nas ze Wschodu, gdzie był praktykowany przez uzdrowicieli z Indii i Chin. Mudra to starożytne sanskryckie słowo oznaczające szczególną pozycję dłoni i palców. Uważa się, że specjalnie umieszczone palce na dłoniach otwierają kanały energetyczne, energię, przez którą wpada do chorego narządu i eliminuje chorobę na poziomie energetycznym.

Możesz przepłukać gardło wywarem z marchwi lub wypić go małymi łykami. Konieczne jest przeprowadzenie procedur przed pojawieniem się głosu.