W pomieszczeniach z pleśnią częstość występowania astmy

Pleśń w domach mieszkalnych jest dość powszechnym zjawiskiem, zwykle związanym z niewystarczającą izolacją termiczną budynków mieszkalnych, co prowadzi do powstawania kondensacji.

Badacze pod kierownictwem Gunnara Grüna, dyrektora Instytutu Fizyki Budowlanej. Fraunhofer (Stuttgart, Niemcy) oceniła związek między obecnością pleśni w pomieszczeniu a chorobami dróg oddechowych.

Naukowcy ze Stuttgartu przeprowadzili metaanalizę 170 badań naukowych na ten temat i stwierdzili, że skażony pleśnią dom zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy o 40%. Tak więc do 22 miliona Europejczyków cierpi na astmę tylko dlatego, że żyją w domach z pleśnią.

Badacze zaproponowali szereg rozwiązań technicznych w celu poprawy właściwości termoizolacyjnych budynków mieszkalnych, aby uniknąć tworzenia się pleśni.